bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

ท่านที่สนในส่งบทความตีพิมพ์กับทางวารสารสมาคมฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)
ที่อยู่ 382 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5689-91
หรือ ติดต่อ : ดร.มานิต บุญประเสริฐ (ผู้อำนวยการสมาคม)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.