bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster


*** หากท่านพบปัญหาใดๆ ในการส่งบทความออนไลน์ ติดต่อ อ.เนตยา พิกุลแกม email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ โทรศัพท์. 02-350-3500 ต่อ 1715 ***
หมายเหตุ : 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ การตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย ทำให้อัพโหลดไม่ได้ ดังนั้น ขอให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษก่อนอัพโหลด