ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ฉบับ International Journal ติดต่อ อ.เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล
โทร 02-407-3888 ต่อ 2819
แฟกซ์ : 02-407-3817
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อ อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา หรือ อ.รมณีย์ ยิ่งยง
โทร 02-407-3888 ต่อ 2818
แฟกซ์ : 02-407-3817
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พบปัญหาเกี่ยวกับการ Upload ข้อมูล / การ Submit ไฟล์วารสาร
ติดต่อ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.